Infermer/a a mitja jornada

Flix

Cobertura del lloc de feina de INFERMER/A a la residència d’Avis Les Escoles de Flix

Requisit indispensable:
- Diplomatura o grau d’Infermeria
Requisit valorable:
- Experiència prèvia en residències , hospitals i/o atenció primària.
Funcions a desenvolupar:
- Vigilar i atendre les persones usuàries en les seves necessitats sanitàries, presa
de constants.
- Preparar i administrar la medicació segons pauta facultativa.
- Realització dels tractaments i cures pertinents.
- Col·laborar en les visites mèdiques, registre en la història clínica.
- Control de la higiene dels usuaris.
- Preparació del material i utillatge d’infermeria.
- Altres tasques pròpies del càrrec.

S’ofereix:
- Contracte estable del 896 hores anuals (50%jornada). Torn de matí o tarda.
- Incorporació immediata.
- Salari segons conveni + complement salarial.

Entrega de currículums:
Per correu electrònic amb l’assumpte INFERMER/A RESIDÈNCIA FLIX:
recepció.flix@eulen.com
També es pot entregar el CV a la recepció del centre.


Data de Publicació: 11-5-2018
  
RSS Feeds