Infermers/es

Móra d'Ebre

L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA INFERMERS/ERES PER A LA BASE DE SUPORT VITAL AVANÇAT D’INFERMERIA (SVAI)


Es requereix:

• Diplomatura o Grau en Infermeria
• Disposar del curs de Suport Vital Avançat (SVA)
• Experiència en urgències, emergències, crítics i reanimació
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun
dels delictes previstos a la LOPJM (*)
Es valorarà:
• Formació específica d’atenció Integral al Traumatisme Pediàtric (AITP), i Suport Vital Avançat
Traumàtic (SVAT)
• Formació addicional específica en Atenció a Urgències i Emergències
• Coneixements de català parlat i escrit.
• Capacitat de treball en equip
• Bones actituds en el tracte amb l’usuari
(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:
1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits
(fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:
GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA SA
Departament de Recursos Humans
Portar CV en mà al carrer Benet Messeguer s/n Móra d’Ebre
Ref. DUI SVI 05 18

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 15 de juny de 2018


Data de Publicació: 25-5-2018
  
RSS Feeds