Conductors de vehicles

Móra d'Ebre

CONDUCTORS DE VEHICLES al seu centre de treball a MÓRA D’EBRE per a la Borsa de Treball del Servei de Bugaderia per cobrir futures eventualitats.

Es requereix:
• Formació acadèmica bàsica
• Almenys permís de conduir C1 + CAP (per conduir vehicle de 6.500 kg de PMA i amb
tacògraf) Nivell mínim.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en
algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:
• Experiència acreditada en el sector serveis
• Bona capacitat de comunicació i de treball en equip
• Coneixements de català a nivell bàsic
• Flexibilitat horària
(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es
Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:
1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits

(fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:
GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA SA
Departament de Recursos Humans
Carrer Benet Messeguer s/n Móra d’Ebre
Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous de 8h a 9h, de 12h a 14h, i de 15h a 16h.
Divendres de 8h a 9h i de 12h a 14h.
Ref. BT CON BUG 06 2018
relab_hcme@grupsagessa.cat

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2018


Data de Publicació: 17-7-2018
  
RSS Feeds