F isioterapeuta

Flix

Cobertura del lloc de feina de FISIOTERAPEUTA a la residència d’Avis Les Escoles de Flix

Requisit indispensable:
- Diplomatura o grau en fisioteràpia
- Estar col·legiat

Requisit valorable:
- Experiència prèvia en residències.

Funcions a desenvolupar:
- Realitzar els tractaments i tècniques rehabilitadores que es prescriguin.
- Participar amb l’equip multidisciplinar del centre per la realització de proves o
valoracions relacionades amb la seva especialitat.
- Fer el seguiment i avaluació dels tractaments que realitzi.
- Conèixer, avaluar, informar i canviar, si fos necessari, la aplicació del
tractament.
- Participar en les sessions de l’equip multidisciplinar.
- Col·laborar en les matèries de la seva competència amb els programes que es
realitzin de formació i informació als usuaris i familiars.
- Assessorar als professionals que ho necessitin sobre pautes de mobilitzacions y
tractaments que tinguin incidència tècniques de fisioteràpia.
- Altres tasques pròpies del càrrec.

S’ofereix:
- Contracte de 28 hores setmanals (70% de jornada) de plaça pròpia.
- Horari: de dilluns a divendres segons horari estipulat.
- Incorporació immediata
- Salari segons conveni.

Entrega de currículums:
Per correu electrònic amb l’assumpte FISIOTERAPEUTA RESIDÈNCIA FLIX:
recepcio.flix@eulen.com
També es pot entregar el CV a la recepció del centre.


  
RSS Feeds