Tècnic Medi ambient

Gandesa

 

Es busca Tècnic de Medi Ambient

 

Les seves funcions principals seran:

-Controlar y tramitar Normatives Medi Ambient i la seva aplicació.

-Emissió contractes ambientals.

-Control documental d’ entrades y sortides de materials de planta.

-Verificar incidències per a subsanar respecte canvis normatius.

-Control i seguiment d’inspeccions.

-Supervisar la correcta execució abans d’inspeccions.

-Controls de vigilància ambiental a planta.

-Controls de vigilància ambiental en obres.

-Control de mesures preventivas y correctores aplicades derivades de les

incidències avaluades.

-Elaboració d’ estudis de impacto ambiental en obres en las que se

requereixin, y altres documents ambientals.

-Manteniment i millora de gestió ambiental.

-Relaciones amb consultors externs (normatives, Iso, calidad, etc.).

-Execució de formació ambiental interna segons disposicions aplicables.

-Participar y presentar documentació en auditories ISO 14001, y 9001.

 

S’ofereix:

Contracte indefinit a jornada complerta.

Incorporació immediata

Salari a convenir

 

Requisits mínims de l'ocupant:

· Formació requerida:

-Grau Superior. Técnico Medi Ambient o estudis relacionats. Ciències

Ambientals, químiques, master en Medi Ambient..

· Experiència d'almenys dos anys en:

- Gestión de residus.

- Experiència en tractar amb administracions mediambientals.

- Experiència en dur a termes processos mediambientals y de gestió.

· Perfil i competències:

-Persona, organitzada, resolutiva, resolutiva, positiva.

- Persona amb ganes de créixer i estabilitzar-se en el sector.

 

Les persones interessades podeu contactar amb el Grup Altadill

a.ferre@grupoaltadill.com

+34 977 420 383

www.grupoaltadill.com


Data de Publicació: 17-11-2023
  
RSS Feeds