Adjunt/a direcció de qualitat empresa salinera

Montsià

ADJUNT/A A LA DIRECCIÓ DE QUALITAT PER A EMPRESA SALINERA

INFOSA, empresa salinera ubicada a les Salines de la Trinitat, al Delta de l'Ebre. Dedicada a l'extracció i comercialització de sal marina per al seu ús alimentari i industrial, amb mercat internacional.

 

RESPONSABILITATS

Mantenir un sistema de gestió de qualitat i seguretat alimentària ja implantat.

Supervisar el compliment de les normes vigents.

Analitzar la qualitat de les matèries primeres (additius), material d’envasat i dels productes acabats.

Realitzar homologacions tant de clients com de proveïdors.

Identificar deficiències i anomalies i posar en marxa accions correctores.

Atendre reclamacions, devolucions o peticions dels clients relacionades amb la qualitat dels productes.

Recollir dades, elaborar informes i reportar a la direcció sobre les necessitats detectades i proposades per millorar la qualitat i la productivitat, i fer-ne seguiment.

Dirigir les auditories internes i coordinar les auditories externes amb les entitats de certificació.

Liderar nous reptes de qualitat que ens puguin anar sortint, p.ex. ISO 14001

 

ES REQUEREIX

• Preferentment, formació universitària en biologia, ciència i tecnologia dels aliments, veterinària, química, nutrició o similar.

• Experiència mínima de 2 anys en un lloc de feina similar.

• Molt valorable coneixements del sector de la indústria alimentària, en algun dels estàndards de seguretat alimentària i en gestió de sistemes ISO.

• Bon domini d'anglès.

 

S’OFEREIX

Contracte laboral indefinit, de jornada completa.

Retribució econòmica a convenir.

Lloc de feina a les Salines de la Trinitat, al Delta de l’Ebre.

 

* Les persones interessades podeu enviar el CV a: serena@sepal.cat

Telèfon: 93 5895755


Data de Publicació: 6-5-2024
  
RSS Feeds