Conductors de vehicles per bugaderia

Móra d'Ebre

GINSA AIE busca incorporar

CONDUCTORS DE VEHICLES al seu centre de treball a Móra d'Ebre per a la Borsa de Treball del Servei de Bugaderia per cobrir futures eventualitats.

Es requereix:

• Formació acadèmica bàsica

• Almenys permís de conduir C1 + CAP (per conduir vehicle de 6.500 kg de PMA i amb tacògraf) Nivell

mínim.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun

dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

• Experiència acreditada en el sector serveis

• Bona capacitat de comunicació i de treball en equip

• Coneixements de català a nivell bàsic

• Flexibilitat horària

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)

2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits

(fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. BT CON BUG 07 2017

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017


Data de Publicació: 3-8-2017
  
RSS Feeds