Psicòleg/oga

Terres de l'Ebre

Fasi necessita incorporar un/a psicòleg/oga per a Terres de l'Ebre, per a les Cases d'infants Fontcalda
(Gandesa) i Cucafera (Tortosa) a jornada completa, per a una plaça indefinida.
El projecte “Cases d’infants” s’emmarca dins el Programa de suport a les famílies amb infants i adolescents
en situació de desemparament o en risc de caure-hi.
Funcions:
1. Assessorar l’equip educatiu sobre aspectes psicològics, emocionals i relacionals dels infants i les
famílies.
2. Facilitar eines i estratègies als equips per abordar la intervenció familiar.
3. Dur a terme la coordinació amb els seus homòlegs i/o amb la xarxa de salut mental, recollir i reportar
els acords.
4. Assessorar les famílies i a l’equip educatiu en relació als aspectes psicològics.
5. Analitzar, acompanyar i intervenir amb els infants que presentin dificultats relacionals i/o emocionals.
6. Analitzar, acompanyar i intervenir amb les famílies durant el seu procés de millora.
7. Desenvolupar de manera acotada al projecte, sessions terapèutiques amb infants i/o famílies.
8. Dissenyar o dur a terme intervencions al domicili per afavorir la consecució del pla de treball.
9. Cercar recursos, material i informació per tal de donar respostes a les demandes que tant de l’Equip
Educatiu com les que arriben d’altres agents.
10. Elaborar la seva part en el PEIF, i l’ISEF, com també d’altres informes que se’n derivin seguint les pautes
establertes.
11. Analitzar el desenvolupament de sortides, visites o trobades familiars fora de la casa.
12. Vetllar per la qualitat i rigor en tota la documentació.
13. Vetllar per la confidencialitat de la informació relativa a les famílies ateses al servei.
14. Participar en el disseny de les orientacions tècniques relatives al pla de treball assegurant que la
intervenció socioeducativa es realitza amb consonància amb el marc d’intervenció de l’Entitat i el
projecte educatiu pactat amb els serveis derivants i la família.
15. Fer anàlisis, seguiment i avaluació del pla de millora de cada família conjuntament amb la resta de
membres de l’EIF.
16. Participar en l’elaboració de la programació i la memòria anual.
17. Col·laborar en la difusió del servei.
18.Altres funcions de similar naturalesa i qualificació relacionades amb el seu lloc de treball i que apareixen
reflectides al projecte marc.

Condicions:
Contracte indefinit.
Jornada completa.
Salari segons Conveni d’acció social amb infància, taula cicle continuat, categoria llicenciat.
Horari de dilluns a divendres a repartir entre les dues cases.
Incorporació inmediata.

Tot el procés estarà tutelat per Fundació Acció Social Infància.Es garanteix la màxima confidencialitat (Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal).

Requisits
Titulació específica:
Llicenciatura o grau en psicologia
Formació complementària
Informàtica a nivell d’usuari: processadors de textos, base de dades, full de càlcul, etc.
Idiomes: nivell C de la llengua catalana.
Coneixements preferents: Formació en intervenció familiar sistèmica i formació sobre les necessitats i
el desenvolupament de l’infant, les relacions familiars, i/o coneixements dificultats de l’aprenentatge,
anàlisi i conducció de grups
Competències:
Orientació al servei/client
Sensibilitat interpersonal.
Treball en equip i cooperació
Comunicació: impacte i influència
Flexibilitat i adaptació
Lideratge tècnic
Pensament analític

 

Per inscriure't en aquesta oferta prem o còpia al navegador
el següent enllaç

http://tinyurl.com/y7fbdasd


Data de Publicació: 3-1-2019
  
RSS Feeds