Terapeuta ocupacional

Flix

Cobertura del lloc de feina de TERAPEUTA OCUPACIONAL a la residència d’Avis Les Escoles de Flix

Requisit indispensable:
- Diplomatura o grau de teràpia ocupacional
Requisit valorable:
- Experiència prèvia en residències , hospitals i/o atenció primària.

Funcions a desenvolupar:
- Habilitació i rehabilitació en les habilitats sensoriomotrius, motrius, cognitives y
psicosocials.
- Entrenament en les AVD (bàsiques i instrumentals).
- Determinació y entrenament de fèrules, ortesis i ajudes tècniques.
- Col·laborar en la educació per al lleure constructiu
- Elaboració de programes que incloguin talles els quals desenvolupin interès per
a les persones usuàries fomentant les relacions interpersonals (estimulació
cognitiva, habilitats motores, orientació temporo-espacial, psicomotricitat...)
- Col·laborar en la formació del personal auxiliar en el que es refereix a la
realització de transferències i AVD.
- Realitzar un seguiment i avaluació de la aplicació del tractament de teràpia
ocupacional.
- Elaboració d’informes referits a la seva àrea.

S’ofereix:
- Contractació estable en plaça pròpia al 80% de la jornada (32hores setmanals)
- Horari de dilluns a divendres de 17.00 a 21.00h i els dimarts i dijous de 8.00 a
13.00 i de 17.00 a 21.00h.
- Salari segons conveni 1236.35€ bruts mensuals en jornada completa
- Incorporació 11 de març de 2019.

Entrega de currículums:
Per correu electrònic amb l’assumpte TERAPEUTA OCUPACIONAL RESIDÈNCIA
FLIX: recepció.flix@eulen.com
També es pot entregar el CV a la recepció del centre.


Data de Publicació: 11-2-2019
  
RSS Feeds