Infermer/a residència avis de Flix

Flix

Cobertura del lloc de feina de INFERMER/A a la residència d’Avis Les Escoles de Flix

Requisit indispensable:
- Diplomatura o grau d’Infermeria

Requisit valorable:
- Experiència prèvia en residències

Funcions a desenvolupar:
- Vigilar i atendre les persones usuàries en les seves necessitats sanitàries, presa
de constants.
- Preparar i administrar la medicació segons pauta facultativa.
- Realització dels tractaments i cures pertinents.
- Col·laborar en les visites mèdiques, registre en la història clínica.
- Control de la higiene dels usuaris.
- Preparació del material i utillatge d’infermeria.
- Altres tasques pròpies del càrrec.

S’ofereix:
- Contracte de substitució de baixa mèdica al 50 %jornada (896h anuals).
- Horari: Quadrant segons distribució anual. Horari torn de 8.00 a 13.30h, horari
torn de tarda de 16.00 a 20.30h, horari de cap de setmana o festiu de 8.00 a
14.00 i de 15.00 a 20.00h.
- Salari segons conveni + complement salarial.

Entrega de currículums:
Per correu electrònic amb l’assumpte INFERMER/A RESIDÈNCIA FLIX:
recepció.flix@eulen.com
També es pot entregar el CV a la recepció del centre

C. Escoles, 39-41


Data de Publicació: 29-10-2019
  
RSS Feeds