Recepció residència d'avis de Flix

Flix

Cobertura del lloc de feina de Porteria/Recepció a la residència d’Avis Les Escoles de Flix

Requisit indispensable:
- Formació Professional branca administrativa
- Coneixements d’ofimàtica
- Experiència en atenció al públic en àmbit de recepció i/o administració
- Habilitats comunicatives i capacitat empàtica
- Persona resolutiva

Funcions a desenvolupar:
- Atenció al públic i telefònica.
- Vigilància i control dels punts d’accés al centre i tasques de porteria.
- Tasques de control i registre de visites.
- Arxiu i gestió de documentació en general.
- Tasques de gestió de comandes.
- Altres tasques que pugui comportar el lloc de treball.

S’ofereix:
- Contracte inicial de substitució de vacances el mes de desembre amb possibilitat
d’incorporació a l’empresa en torn propi en un contracte anual de 500 hores amb
distribució de jornada irregular per cobertura de vacances i altres assumptes.

Data límit de recepció de currículums: 18/11/2019

Entrega de currículums:
Per correu electrònic amb l’assumpte RECEPCIÓ RESIDÈNCIA:
recepcio.flix@eulen.com
També es pot entregar el CV a la recepció del centre.


Data de Publicació: 6-11-2019
  
RSS Feeds