BUSCAR
Que és?
Què és el Teletreball?
Segons l’Acord Marc Europeu sobre Teletreball, signat a Brussel•les el 16 de juliol del 2002 pels agents socials CES, UNICE/UEAPME i CEEP, el teletreball és una forma d’organització i/o de realització del treball, utilitzant les tecnologies de la informació en el marc d’un contracte o d’una relació de treball, en la qual un treball que podria ser realitzat igualment en els locals de l’empresa s’efectua fora d’aquests locals de forma regular.

Hi ha diferents maneres de conceptualitzar el teletreball, fet que dificulta els estudis i enquestes comparatius que habitualment es realitzen en el sector empresarial. No obstant, sempre trobarem present: "l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació per canviar la geografia habitual del treball".

Tipus de teletreballadors al Telecentre de la Ribera d'Ebre:
- Professional: Persona que utilitza els sistemes de teletreball, sigui com a autònom o professional lliure, sigui havent aconseguit un acord per evitar desplaçaments i treballar des de casa o des d’un lloc més proper al que no era habitual en la seva ocupació.

- Teletreballador: és el mateix que un professional, però gaudeix de l’avantatge fent-li un seguiment i  mitjançant una comissió tècnica del telecentre,  pot utilitzar aquest servei gratuïtament durant un temps.
 


Agenda

Destaquem