BUSCAR
Avantatges
Avantatges del Teletreball

Els avantatges els podem diferenciar segons:

Per l'empresa:

 • Reducció de despeses d'espai, desplaçaments, equipaments i infrastructures.
 • Augment de productivitat i de qualitat del treball.
 • Major capacitat de retenció del treballador.
 • Possibilitat de captar personal encara que resideixi lluny de l'empresa.
 • Estructura empresarial molt més flexible.
 • Potenciació de l'ús i coneixement de les TIC.

Per el/la treballador:

 • Estalvi de diners i temps en reduir els desplaçaments diaris
 • Disminució de l'estrès
 • Flexibilitat d'horari
 • Possibilitat de treballar per a empreses llunyanes al lloc de residència.
 • Augment de les possibilitats de treball per a per persones amb alguna discapacitat i/o en situacions especials (paternidad o maternidad recent)

Per la societat:

 • Disminució de la contaminació atmosfèrica per minva de la circulació.
 • Reequilibri territorial i reducció del despoblament rural.
 


Agenda

Destaquem