BUSCAR
Tipus de Certificats

El model d’acreditació es compon de  3 nivells de certificació:

  • Nivell 1 – Certificat bàsic
  • Nivell 2 – Certificat mitjà
  • Nivell 3 – Certificat avançat


El nivell 3 es posarà en marxa en una fase posterior.

Segons l’estructuració dels continguts competencials, es defineixen 8 competències, que es desglossen en realitzacions competencials. Per a cada realització competencial es defineixen indicadors segons els tres nivells. Els indicadors tenen associats uns determinats coneixements, procediments i actituds.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Agenda

Destaquem