BUSCAR
Teletreball

Les causes que mouen a les empreses a adoptar el teletreball o als professionals a ser teletreballadors són:

 • Estalvi en oficines
 • Millora de la productivitat
 • Equilibri entre treball i família
 • Millora entre el tràfic i la pol·lució
 • Retenció dels empleats

Per totes aquestes raons, la Generalitat ha creat la xarxa de Telecetres de Catalunya amb l’objectiu de fomentar e implantar el Teletreball a les àrees rurals i de muntanya, per retenir la població en el seu territori i potenciar activitats teletreballables.

Per això, en el telecentre de la Ribera d'Ebre, que és un centre de Teletreball, hi ha un àrea destinada per a què els professionals, teletreballadors, i emprenedors puguin desenvolupar al seva activitat amb tots els recursos informàtics necessaris d’última generació.

 
Avantatges del Teletreball

Els avantatges els podem diferenciar segons:

Per l'empresa:

 • Reducció de despeses d'espai, desplaçaments, equipaments i infrastructures.
 • Augment de productivitat i de qualitat del treball.
 • Major capacitat de retenció del treballador.
 • Possibilitat de captar personal encara que resideixi lluny de l'empresa.
 • Estructura empresarial molt més flexible.
 • Potenciació de l'ús i coneixement de les TIC.

Per el/la treballador:

 • Estalvi de diners i temps en reduir els desplaçaments diaris
 • Disminució de l'estrès
 • Flexibilitat d'horari
 • Possibilitat de treballar per a empreses llunyanes al lloc de residència.
 • Augment de les possibilitats de treball per a per persones amb alguna discapacitat i/o en situacions especials (paternidad o maternidad recent)

Per la societat:

 • Disminució de la contaminació atmosfèrica per minva de la circulació.
 • Reequilibri territorial i reducció del despoblament rural.
 
Què és el Teletreball?
Segons l’Acord Marc Europeu sobre Teletreball, signat a Brussel•les el 16 de juliol del 2002 pels agents socials CES, UNICE/UEAPME i CEEP, el teletreball és una forma d’organització i/o de realització del treball, utilitzant les tecnologies de la informació en el marc d’un contracte o d’una relació de treball, en la qual un treball que podria ser realitzat igualment en els locals de l’empresa s’efectua fora d’aquests locals de forma regular.

Hi ha diferents maneres de conceptualitzar el teletreball, fet que dificulta els estudis i enquestes comparatius que habitualment es realitzen en el sector empresarial. No obstant, sempre trobarem present: "l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació per canviar la geografia habitual del treball".

Tipus de teletreballadors al Telecentre de la Ribera d'Ebre:
- Professional: Persona que utilitza els sistemes de teletreball, sigui com a autònom o professional lliure, sigui havent aconseguit un acord per evitar desplaçaments i treballar des de casa o des d’un lloc més proper al que no era habitual en la seva ocupació.

- Teletreballador: és el mateix que un professional, però gaudeix de l’avantatge fent-li un seguiment i  mitjançant una comissió tècnica del telecentre,  pot utilitzar aquest servei gratuïtament durant un temps.
 


Agenda

Destaquem