Integrador/a social.

Ribera d'Ebre

 

Integrador/a social  pisos per a joves La Ribera d’Ebre

Descripció à Servei per a joves de 16 a 20 anys tutelades i extutelats, organitzats en 2 pisos de 4 places cadascun.

Objecte del servei à Donar resposta a situacions i necessitats, educatives i laborals que requereixen una especialització tècnica en la inserció laboral dels joves així com preparar-se per un itinerari d’integració social.

Categoria à Serveis personals

Subcategoria à Altres serveis a les persones

Experiència à 12 mesos preferiblement en el camp d’atenció als joves, tot i que no és requereix.

Nombre de llocs ofertats à 1

Detall de les funcions del treball

Conèixer i assumir la línia educativa i d’intervenció del servei, el reglament de regim intern, la programació i aquells documents vinculats al servei que la direcció posa a disposició. Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari i si s’escau sociofamiliar. Fomentant la convivència i la integració social del jove amb l’entorn. Programar, realitzar i revisar activitats socioculturals pels adolescents d’acord amb el projecte educatiu individual. Promoure, establir i aplicar mesures d’inserció laboral.  Coordinar-se  amb els serveis socials bàsics, amb professionals d’altres serveis de benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis especialitzats. Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment. Realitzar les tutories i implicar el jove en el seu procés educatiu. Elaborar els projectes educatius individuals, informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu. Assistir a les reunions periòdiques segons convocatòria i dur a terme els criteris d’actuació i els acords presos Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa. Atendre les situacions que es produeixin en els període de disponibilitat.

Requisits

Nivell Formatiu à CFGS integració social preferentment. Estudis relacionats amb l’àmbit de les ciències socials i educatives.

Competències

Capacitat resolució de problemes          ALT

orientació al servei i a les persones      ALT

compromís         ALT

comunicació      ALT

treball en equip              ALT

Idiomes à Català i Castellà nivell Alt

Permisos de Conduir à B1

Disponibilitat de vehicle

Disponibilitat per a Viatjar

Contracte

Contracte fix amb període de prova. Incorporació a mitjans d’octubre.

Jornada à Completa

Període à De dilluns a divendres

Horari à intensiu en matins o tardes alterns

Nombre Hores à 38

Salari à SEGONS CONVENI D'ACCIÓ SOCIAL + complement de disponibilitat segons hores de localització de cada 2 se

 

Les persones interessades podeu enviar el CV a: direcciopilslaribera@mfr-ute.orgData de Publicació: 23-10-2022
  
RSS Feeds