Borsa de treball
En aquesta secció pots triar entre
 • Ofertes:   
  anunciar el lloc de treball que teniu vacant  
  o bé
  -  visualitzar les ofertes de feina actuals
 • Demandes
  oferir els vostres serveis
  o bé
  - consultar els anuncis de l'altra gent

L'administrador de la borsa acceptarà o refusarà els anuncis enviats.
Un cop acceptat l'anunci apareixerà a la borsa durant 30 dies a partir de la data de confirmació. Si passat aquest termini voleu renovar l'anunci envia un correu electrònic ficant a l'assumpte el concepte: RENOVAR OFERTA, indicant l'anunci en qüestió.