Que és una associació?

Què és una associació

Una associació sense ànim de lucre és una agrupació de persones que decideixen unir-se de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir una finalitat comuna d'interès general o particula sense la finalitat de guanyar diners. Per fer-ho es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics, amb caràcter temporal o indefinit. A Catalunya, les associacions estan regulades per la Llei 7/1997, del 18 de juny i també per el Codi Civil de Catalunya, Llibre tercer, Títol II, que deroga en part la llei 7/1997.

L'organització interna i el funcionament de les associacions han d'ésser democràtics, amb ple respecte al pluralisme. Si l'associació obté beneficis de les seves activitats no pot repartir-los entre els socis i s'hauran de repercutir en altres activitats.

Des de l'Oficina de Serveis a la Joventut de la Ribera d'Ebre estem al costat de les persones que voleu constituir-ne una o bé necessiteu assessorament per qualsevol qüestió.

No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres!