BUSCAR
Que és?

El Telecentre de la Ribera d'Ebre és una instal·lació d'àmbit comarcal, equipada amb una infraestructura tècnica necessària repartida entre les diferents seus, que facilita la realització de qualsevol activitat que pugui sorgir de particulars, entitats o empreses que tinguin Internet i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eix central.

Els centres de teletreball constitueixen una infraestructura repartida per tot el territori de Catalunya destinada a compartir recursos humans, materials i tecnològics, i a treure rendiment social i econòmic de les múltiples sinèrgies que una xarxa d'aquest tipus pot produir. Els centres de teletreball formen part del projecte NODAT, que s'instrumenta a través de la Xarxa de Telecentres de Catalunya (XTC)i que posa a disposició dels ciutadans diferents nivells d'equipaments tecnològics, des de punts púbics d'accés a Internet fins a infraestructures adreçades específicament a promoure l'activitat econòmica per mitjà de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

En el seu conjunt la XTC fa possible una gran varietat de propostes que racionalitzen i milloren l'aprofitament dels recursos existents, que han estat desenvolupats per diferents administracions locals i la Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera s'aglutinen les iniciatives actuals sota una mateixa denominació global i es facilita la creació de nous equipaments on siguin necessaris.

 


Agenda

Destaquem